05.02.2014

​Silná dramatizace literárního skvostu

recenze Markéty Lazarové
Markéta Lazarová láká české divadelníky už od roku 1976, kdy román Vladislava Vančury na jeviště poprvé převedlo HaDivadlo. Od té doby bylo na domácích profesionálních scénách uvedeno šestnáct Lazarových ve čtrnácti různorodých adaptacích.

Autorkou té nejčerstvější - a prozraďme, že zdařilé - je dramaturgyně Městských divadel pražských Věra Mašková. Úzce přitom spolupracovala s režisérem Pavlem Khekem, jenž její adaptaci nastudoval v Divadle ABC.

ÚSKALÍ PŘEVODŮ

Syžet prózy, oceněné roku 1931 Státní cenou za literaturu, se splétá ze tří příběhových linek: z boje dvou znepřátelených lupičských rodin, Kozlíků a Lazarů, z jejich represe královským vojskem a z příběhu lásky čtyř mladých lidí, pocházejících ze vzájemně znepřátelených stran. Román je nabit dramatickými a drastickými událostmi, ty ale většinou nejsou detailněji scénovány, nýbrž jen stručně dvěma či třemi větami evokovány v proudu expresivního vyprávění, jež překypuje sugestivními obrazy. Vypravěč navíc často zaměňuje své suverénní hledisko za zúženější hledisko postav - jako by názorně dokládal, že z „veliké moudrosti boží", jež se v událostech skrývá, můžeme porozumět jen zlomku. Není tedy divu, že se adaptace románu mohou od sebe značně lišit a někdy i rozcházet s jeho syžetem - o čemž ostatně svědčí Vláčilův „nejlepší český film", který na úkor epických a dramatických kvalit předlohy vyzvedl její obrazivost a hodnoty lyrické.

BÁSNIVÉ DRAMA

Pozoruhodnost Khekovy inscenace tkví především v tom, že divákům strhující, jasně členěný příběh, jenž nepovyšuje ani nepotlačuje žádnou z kvalit předlohy. Dramaturgyně vybrala a zřetězila její základní situace tak, aby vytvářely dramatické i významové napětí, charakterizovaly své aktéry a ve svém úhrnu odkazovaly k nečekaně hlubokému smyslu. Režisér všechny sekvence přesně strukturuje, proměňuje je v bohaté scénické metafory, pohyby i gesta herců mají promyšlenou choreografii. K přehlednosti dění přispívá jednoduchá scéna Michala Syrového horizontálně i vertikálně členěná dřevěnými trámy a žebři. Emocionální účinek inscenace umocňují proměnlivé rytmy expresivní hudby Davida Hlaváče a Petra Zatloukala. Slovo se snoubí s pohybem a muzikou do té míry, že se básnivé drama blíží tu muzikálu, tu melodramu.
Velkou měrou se na zdaru inscenace podílejí typově dobře odlišení herci. Markéta Veroniky Kubařové je křehkou dívkou strádající rozporem mezi svým původním zasvěcením Bohu a láskou, kterou v ní roznítil divoký Mikoláš. Ten je v podání Tomáše Novotného uhrančivým chlapem, schopným surově zabíjet i něžně milovat. Obdobně robustním typem je Diana Soltýsová coby Mikolášova sestra Alexandra, kdežto její milenec Kristián, ztělesněný Viktorem Dvořákem, je citlivkou zhroutivší se z hrůz války. Z dalších interpretů, občas vystupují ze svých rolí a v partech fluktuujícího vypravěče plně rozžívají krásu Vančurova jazyka, je třeba vyzvednout Milana Kačmarčíka - jeho hejtman je oproti Vančurově Pivovi razantnější -, Jitku Smutnou jako ráznou matku Kozlíkova rodu a Evellynu Pacolákovou ve vedlejší, pro vyznění inscenace však zásadní roli převorky Blaženy.

HORIZONT SMYSLU

Scény v klášteře jsou - v rozporu s románem a ve shodě s filmem - dvě. V první je Markéta přislíbena Bohu, ale odchází zpět domů. Ve druhé se do kláštera vrací, touží však po sňatku s Mikolášem. Převorka ji proto uvězní. Následující den ji propustí se slovy: „Nemám práva překážet skutkům, jimž Bůh pokynul, aby se udály." Metafyzický horizont, jenž teprve dává našim činům smysl, je připomenut také úvodní, v závěru se opakující scénou, kdy bezvládně visící těla Mikuláše a Kozlíka evokují děje z Golgoty. V prologu a epilogu inscenace je pak při polospuštěné oponě zpřítomněna mučednická smrt Vladislava Vančury.
Básník, hlásící se ke komunismu, v Boha nevěřil. Svým osudem nicméně doložil, že za to, co tvoříme a do čeho vkládáme lásku, ručíme životem.


Týdeník Rozhlas,  3.2.2014, Autor: Bronislav Pražan, divadelní publicista
 


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Další informaceBeru na vědomí