Přihlášení do newsletteru

Velmi nás těší, že se zajímáte o novinky z Městkých divadel pražských. Pro přihlášení k odběru vyplňte prosím svou e-mailovou adresu.

Ochrana osobních údajů

Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů správcem Městská divadla pražská, příspěvková organizace, se sídlem Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00, IČO: 00064297, DIČ: CZ 00064297 (dále jen „MDP“), a s jejich následným výhradním zpracováním zpracovatelem MDP a dále souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů výhradně pro marketingové účely správce, tj. za účelem zajištění distribuce měsíčních programů MDP a aktualit MDP, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, i s tím, že k těmto údajům mohou být případně přiřazeny i další údaje. Tento souhlas udělujete na dobu 10ti let, můžete jej však kdykoli písemně odvolat na adrese správce, tedy MDP. Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) dále potvrzujete, že jste byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů ze strany MDP, zejména na to, že máte práva dle § 12 a § 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nebo doplnění těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, apod. MDP prohlašuje, že bude shromažďovat poskytnuté osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci MDP jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Další informaceBeru na vědomí