PŘEČTĚTE SI!

PŘEČTĚTE SI!

Vážení diváci,
v pondělí jsme museli opět uzavřít naše tři divadla. Nehrajeme. Nejprve vládní nařízení omezila naši činnost na dva týdny, jenže hned v pondělí večer se termín eventuálního znovuotevření divadel posunul až na 4. listopad. Přijímáme toto omezení ukázněně, leč s nevolí.

Dlouhé měsíce jsme trpělivě čekali od příslušných ministerstev zdravotnictví a kultury a od hygieniků na instrukce, jak adaptovat naše divadla na novou hygienickou situaci. Jak zajistit trvalý bezpečný provoz pro diváky i zaměstnance, třeba s dílčími omezeními, ale již bez dalšího drastického omezování činnosti. Pokud nějaká doporučení přicházela, byly to obecné hygienické informace. Přesto jsme pilně pracovali na tom, abychom z našich divadel učinili bezriziková místa pro setkávání diváků i pro práci umělců a řady servisních profesí.

Na začátku září jsme zaznamenali mezi našimi zaměstnanci prvního pozitivního s COVIDem. Zkušenosti, které jsme již tehdy, tedy před půldruhým měsícem, učinili, ať už s průběhem testování, evidencí karantén nebo trasováním rizikových kontaktů, nebyly vůbec uspokojivé. Systém evidentně nebyl dostatečně připraven, kapacitně nedostačoval, reagoval s prodlevami. Bylo jasné, že kulturní sféra bude rychle se zhoršující epidemiologickou situací postižena znovu, a to jako jedna z prvních. A bylo stále zřejmější, že následky budou ještě závažnější, než tomu bylo na jaře.

I přes řetězící se karanténní absence našich zaměstnanců i externích spolupracovníků jsme dokázali v září odpremiérovat náročnou inscenaci Vojna a mír v divadle ABC, v Komedii jsme uvedli adaptaci reportážní knihy Saši Uhlové Hrdinové kapitalistické práce, do posledních generálních zkoušek jsme dovedli hudební komedii Zítra swing bude zníti všude, na nejbližší možná data premiér čekají také čerstvě dozkoušené inscenace divadla Rokoko Posedlost a Kanibalky 2: Soumrak starců a v divadle Komedie 100 nejkrásnějších českých básní. Řadu představení a doprovodných programů jsme museli zrušit, ale desítky jich přitom stihli odehrát.

Všem divákům, kteří nás přišli v uplynulých šesti týdnech podpořit, ze srdce děkujeme. Ceníme si podpory, kterou nám prokazujete na sociálních sítích a při osobních setkáních, i trpělivosti při výměnách vstupenek na náhradní termíny. Jste středobodem veškeré naší činnosti, upínáme se k vám, váš zájem nás zavazuje.

Nezdolně vyhlížíme znovuotevření divadel. Ačkoli nemůžeme hrát, houževnatě pokračujeme v rozdělané práci a zkoušíme nové inscenace. Paralelně s koronavirovou epidemií zažíváme všichni také vlnu frustrace a hněvu - na ni by mohla být hojivým lékem i preventivní vakcínou kultura, divadlo především.

Pevné zdraví všem. A co nejdříve v hledištích našich divadel ABC, Komedie a Rokoko na shledanou.
Daniel Přibyl, ředitel Městských divadel pražských