Městská divadla pražská bez bariér

Městská divadla pražská bez bariér

Minulou sezonu, během které byla divadla kvůli pandemii pro diváky uzavřena, jsme využili čas mimo jiné i ke zlepšení přístupu na své scény divákům s různými zdravotními omezeními.

Vozíčkáři a návštěvníci s omezením pohybu naleznou v návodných videích, jak se pohodlně dostat do divadla.Návštěvníci se zbytky sluchu mohou v divadle ABC využít indukční smyčku, která jim umožní plnohodnotný poslech v nejrůznějších situacích, kdy samotné sluchadlo nestačí. Představení Romeo a Julie jsme vybavili titulky pro neslyšící a pořádáme i komentované prohlídky zákulisí ve znakovém jazyce.

Lidé se zrakovým omezením mohou využít popisy tras do jednotlivých divadel. Webové stránky divadla byly optimalizovány pro čtečky, které nevidomí používají. V hledišti jsou vyhrazena místa pro diváky, které doprovází vodicí pes, a k dispozici je jim i odborně vyškolený personál.

Na webu se výrazně navýšil počet poslechových formátů, a tak si mohou diváci se zrakovým postižením vyslechnout před návštěvou divadla například lektorský úvod k představení nebo tematický podcast.

Více informací pro snadný průběh své návštěvy najdete na webových stránkách v sekci Bez bariér. V dalším zpřístupňování všech tří scén divákům s omezením zraku, sluchu nebo pohybu budeme pokračovat i v nadcházející sezoně.