Michal
Zahálka

V Městských divadlech pražských od sezony 2018/2019.
Michal Zahálka
Dramaturg

Vystudoval divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, odborně se zajímá o francouzské drama (zejména klasicistní a současné) a jeho české překlady, moderní britskou dramatiku a problematiku divadelního překladu obecně, aktuálně připravuje monografii o divadelních překladech Jindřicha Hořejšího. Překládá divadelní texty z francouzštiny (Georges Courteline, Joël Pommerat, Pauline Peyrade, Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, Florian Zeller aj.) a angličtiny (Torben Betts, David Hare, David Greig, Tracy Letts aj.), věnuje se i překladu odborné literatury. Pracuje jako odborný redaktor v Institutu umění – Divadelním ústavu, je členem dramaturgické rady festivalu Divadlo Plzeň a podílí se na organizaci festivalu současného francouzského dramatu a divadla Sněz tu žábu. Do roku 2015 se věnoval divadelní kritice v odborných periodikách i denících (Hospodářské noviny, Lidové noviny). Dramaturgicky spolupracoval s divadly DRAK a NoD.

Pohřbi už ty svý falešný sny. Než se stane neštěstí.

A. Miller

Smrt obchodního cestujícího