Daniel
Přibyl

Ředitel
Daniel Přibyl
V Městských divadlech pražských od roku 2018.

Vystudoval dramaturgii na DAMU na katedře alternativního a loutkového divadla. Jeho dosavadní dramaturgická činnost zahrnuje projekty nezávislého divadla (v roce 2005 založil divadlo Letí, které zpočátku i umělecky řídil), praxi ve významném regionálním divadle (Klicperovo divadlo v Hradci Králové), práci pro televizi i film. Od podzimu 2009 působil více než tři roky jako dramaturg Nové scény Národního divadla, mezi roky 2012 a 2015 pak byl uměleckým šéfem Městského divadla Kladno a Divadla Lampion. Ve své dramaturgické a publikační práci se zaměřuje zejména na klasické evropské drama a také na texty současných světových autorů. Je externím pedagogem Katedry činoherního divadla DAMU. Ředitelem Městských divadel pražských se stal v lednu 2018.

Co by byla revoluce bez velké všeobecné kopulace.

PETER WEISS

Marat + Sade