Usadíme vás i potmě Usadíme vás i potmě

Usadíme vás i potmě

V pondělí se v divadle ABC uskutečnilo první školení našeho hledištního personálu zaměřené na zrakově postižené diváky. 
Pokud byste toto pondělí procházeli ztichlým divadlem ABC, možná byste zaslechli slova jako: Doprava, Doleva, Teď schody, Blížíme se do foyer, Pozor, dveře před námi, případně Dobrý den, můžu vám nějak pomoci?

A taky rozvážné kroky, halasný smích a klapání holí.

To uvaděči Městských divadel pražských procházeli školením a snažili se zjistit, jak přistupovat k nevidomému člověku a být mu nápomocní v tak specifickém prostoru jako je divadlo.

Asi si říkáte: Divadlo? Nevidomí? Nenechte se zmást. I tito diváci si mohou skvěle vychutnat divadelní představení.

ZLEPŠUJEME SE
 
Stále se zabýváme myšlenkou, jak lépe zpřístupnit divadla nevidomým. V Městských divadlech pražských si uvědomujeme, že i zrakově postižení lidé mohou plnohodnotně vnímat divadelní představení a večery s nimi spjaté. V rámci zvyšování komfortu návštěvy divadla se tak brzy na webových stránkách objeví přesné popisy cesty na všechny naše scény, stejně tak i do centrální pokladny. V divadlech přibude několik označovacích prvků a výhledově plánujeme i pořádání komentovaných představení.
 
Právě z tohoto důvodu jsme oslovili organizaci Světluška a úzce spolupracujeme s organizací Návštěvy POTMĚ, která pro naše uvaděče a další zaměstnance připravila dvě školení, v rámci kterých se seznámili se všemi specifikacemi a potřebami lidí s tímto omezením. Na programu školení byla teorie o rozdělení zrakových vad, komunikace s nevidomými a posléze došlo i na praktickou část pro naše uvaděče v celých prostorách divadla, kde se veřejnost běžně pohybuje. V rámci praktických cvičení si naši uvaděči vyzkoušeli jak práci s nevidomými, tak i samotnou pozici nevidomého člověka díky klapkám na oči.
 
Je pro nás důležité, aby se naši nevidomí diváci cítili stejně dobře jako ti ostatní. To bylo jedním z hlavních témat celého školení.
 
Jste-li nevidomý nebo máte někoho nevidomého ve svém okolí, použijte pro nákup vstupenek v našich divadlech telefonní číslo 222 996 114 kde si je můžete zarezervovat. Při objednání nezapomeňte, prosím, sdělit, že jste nevidomí a zda přijdete sami nebo s vodicím psem. Budeme tak o vaší návštěvě vědět a zajistíme její hladký průběh. Doporučujeme včasný příchod, minimálně 40 minut před začátkem představení.