KRONIKA MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH

Kronika Městských divadel pražských je cyklus pravidelných setkání s bohatou historií Městských divadel pražských. Je určený všem, kteří se zajímají o dějiny českého divadla a osobnosti s ním spojené.

Pořadem provázejí publicisté či literární a divadelní historici. Kromě jejich zasvěceného výkladu se můžete těšit na ukázky z dobových materiálů, projekce nahrávek z televizního nebo divadelního archivu – a někdy třeba i na hudební doprovod nebo překvapení v podobě setkání s inspirativní osobností. Všechna setkání probíhají v klubové atmosféře Malé scény divadla ABC.

V DIVADELNÍ SEZÓNĚ 2023/2024 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:

14. října 2023 - Přemysl Rut a kol. – NÁVŠTĚVA U RUDOLFA PELLARA

Když bylo Rudolfu Pellarovi osmdesát let, natočila s ním (a s jeho paní Lubou) Hana Kofránková rozhovor, ve kterém přišla řeč na divadlo, písně, pedagogiku, překládání i na život rodinný a dějinný. Letošní sté výročí Pellarova narození pochopili Přemysl Rut s Markétou Potužákovou jako příležitost se k tomu rozhovoru vrátit a doplnit jej živým komentářem a několika písničkami z jubilantova repertoáru.

4. listopadu 2023 - Vladimír Just – KONTROVERZE V DĚJINÁCH MDP I

V divadle ABC, dříve Osvobozeném divadle, se v roce 1934 konal jeden z největších divadelních skandálů - demonstrace zde násilně přerušila představení. V českém divadle nešlo o první a bohužel ani o poslední akci tohoto druhu. O tom všem, ale také o kontroverzích letech následujících, týkajících se i dalších scén, patřících pod značku Městských divadel pražských, si budeme vyprávět.

9. prosince 2023 - Vladimír Just – KONTROVERZE V DĚJINÁCH MDP II

Dnes již zaniklé Komorní divadlo bývalo jednou z nejvýznamnějších českých scén. V šedesátých letech ho navštěvovaly celebrity evropského divadla a po srpnu 1968 do jeho definitivního uzavření tu zákaz stíhal zákaz. Nejen o někdejší scéně MDP v Hybernské ulici, ale i o podobných scénách s kontroverzním osudem bude druhý díl cyklu věnovaný sporným momentům v historii Městských divadel pražských.

15. prosince 2023 - Přemysl Rut a kol. – KOLEDUJEME SI – VÁNOČNÍ SPECIÁL

Předvánoční setkání s Přemyslem Rutem, Markétou Potužákovou a jejich přáteli. Zahrají a zazpívají vánoční písně staré i nové, české i evropské, lidové i autorské, zbožné i skeptické.

V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2024 UVEDEME:

Přemysl Rut a kol. – KAREL HAŠLER JINÝ, LEPŠÍ

Hašlerovo jméno je známé, v národní paměti se drží i některé jeho písně nebo aspoň jejich části. To, co je z Hašlerova repertoáru skutečně pamětihodné, však doznělo před více než sto lety za zdmi kabaretů, nejenom Lucerny, ale i Rokoka. Právě tyto písničky, k nimž lze doporučit spíše víno než pivo, připomenou Markéta Potužáková, Přemysl Rut s Dájou Šimíčkovou nebo Barborou Šupovou.

Honza Petružela - REŽISÉR ALFRÉD RADOK NEJEN V MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH

V červnu 1960 se u dnes již neexistující benzínové pumpy u Hlavního nádraží potkali z Národního divadla čerstvě vyhozený režisér Alfréd Radok a ředitel MDP Ota Ornest. Z následného Radokova angažmá v této instituci vzniklo sedm inscenací, které patří k podstatným i vrcholným momentům jeho režijní práce. Nejen o nich bude přednáška divadelního historika Honzy Petružely.

Vladimír Just - V+W V PALÁCI U NOVÁKŮ ANEB NIKDY NIC NIKDO NEMÁ MÍTI ZA DEFINITIVNÍ...

O Werichově divadle ABC, ale také o Osvobozeném divadle a jedné „spoutané sezoně“ v divadle Rokoko hovoří divadelní historik, odborník na téma vzatý, Vladimír Just.

Libuše Hronková - JOE JENČÍK - Z KABARETU DO OSVOBOZENÉHO DIVADLA A JEŠTĚ DÁL

Joe Jenčík, žák slavného baletního mistra Achilla Viscusiho se po návratu z 1. světové války proslavil nejen jako kabaretní a revuální tanečník, umělecký ředitel Kabaretu Lucerna, ale především jako choreograf revuí v Osvobozeném divadle. Prostřednictvím dobových pramenů, nahlédneme do života a díla tohoto mimořádně všestranného umělce.

David Vondráček – HUDEBNÍ PROMĚNY JAROSLAVA JEŽKA

Jaroslav Ježek: to nejsou pouze legendární písničky, které skládal pro Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha, a které doslova zlidověly. Měnící se tváře Ježkovy hudby představí muzikolog David Vondráček pomocí četných hudebních ukázek.

z cyklu kronika aktuálně uvádíme:

Kronika
Malá scéna ABC
14.10.2023
15.00

Návštěva u Rudolfa Pellara

Přemysl Rut a kol.

Když bylo Rudolfu Pellarovi osmdesát let, natočila s ním (a s jeho paní Lubou) Hana Kofránková rozhovor, ve kterém přišla řeč na divadlo, písně, pedagogiku, překládání i na život rodinný a dějinný.

Pořad z cyklu Kronika Městských divadel pražských.


Kronika
Malá scéna ABC
04.11.2023
15.00

KONTROVERZE V DĚJINÁCH MDP I

Vladimír Just

Pořadem bude provázet divadelní historik Vladimír Just.

Pořad z cyklu Kronika Městských divadel pražských.


Kronika
Malá scéna ABC
09.12.2023
15.00

KONTROVERZE V DĚJINÁCH MDP II

Vladimír Just

Pořadem bude provázet divadelní historik Vladimír Just.

Pořad z cyklu Kronika Městských divadel pražských.


Kronika
Malá scéna ABC
15.12.2023
15.00

KOLEDUJEME SI – VÁNOČNÍ SPECIÁL

Adventní setkání s Přemyslem Rutem, Markétou Potůžákovou a jejich přáteli. Zahrají a zapívají vánoční písně staré i nové, české i evropské, lidové i autorské, zbožné i skeptické.

Pořad z cyklu Kronika Městských divadel pražských.