KRONIKA MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH

Kronika Městských divadel pražských je cyklus pravidelných setkání s bohatou historií Městských divadel pražských. Je určený všem, kteří se zajímají o dějiny českého divadla a osobnosti s ním spojené.

Pořadem provázejí publicisté či literární a divadelní historici. Kromě jejich zasvěceného výkladu se můžete těšit na ukázky z dobových materiálů, projekce nahrávek z televizního nebo divadelního archivu – a někdy třeba i na hudební doprovod nebo překvapení v podobě setkání s inspirativní osobností. Všechna setkání probíhají v klubové atmosféře Malé scény divadla ABC.

V DIVADELNÍ SEZÓNĚ 2023/2024 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:

2. března 2024 - Vladimír Just
V+W V PALÁCI U NOVÁKŮ ANEB NIKDY NIC NIKDO NEMÁ MÍTI ZA DEFINITIVNÍ...

O Werichově divadle ABC, ale také o Osvobozeném divadle a jedné „spoutané sezoně“ v divadle Rokoko hovoří divadelní historik, odborník na téma vzatý, Vladimír Just.

13. dubna 2024 - Libuše Hronková
JOE JENČÍK - Z KABARETU DO OSVOBOZENÉHO DIVADLA A JEŠTĚ DÁL

Joe Jenčík, žák slavného baletního mistra Achilla Viscusiho se po návratu z 1. světové války proslavil nejen jako kabaretní a revuální tanečník, umělecký ředitel Kabaretu Lucerna, ale především jako choreograf revuí v Osvobozeném divadle. Prostřednictvím dobových pramenů, nahlédneme do života a díla tohoto mimořádně všestranného umělce.

V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2024 DÁLE UVEDEME:

David Vondráček – HUDEBNÍ PROMĚNY JAROSLAVA JEŽKA

Jaroslav Ježek: to nejsou pouze legendární písničky, které skládal pro Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha, a které doslova zlidověly. Měnící se tváře Ježkovy hudby představí muzikolog David Vondráček pomocí četných hudebních ukázek.

z cyklu kronika aktuálně uvádíme:

Kronika
Malá scéna ABC
02.03.2024
15.00

V+W v paláci U Nováků aneb Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní…

Vladimír Just

O Werichově Divadle ABC, ale také o Osvobozeném divadle a jedné „spoutané sezoně„ v Divadle Rokoko pohovoří divadelní historik, odborník na téma vzatý, prof. Vladimír Just.

Pořad z cyklu Kronika Městských divadel pražských.

 

Kronika
Malá scéna ABC
13.04.2024
15.00

JOE JENČÍK - Z KABARETU DO OSVOBOZENÉHO DIVADLA A JEŠTĚ DÁL

Libuše Hronková

Joe Jenčík, žák slavného baletního mistra Achilla Viscusiho se po návratu z 1. světové války proslavil nejen jako kabaretní a revuální tanečník, umělecký ředitel Kabaretu Lucerna, ale především jako choreograf revuí v Osvobozeném divadle. Prostřednictvím dobových pramenů, nahlédneme do života a díla tohoto mimořádně všestranného umělce.

Pořad z cyklu Kronika Městských divadel pražských.