Městská divadla pražská, p. o.

V Jámě 1
110 00 Praha 1
IČ: 00064297
DIČ: CZ00064297
Bankovní spojení
2000 685 379/0800 - Česká spořitelna

abckomed

adresy divadel


abc

vodičkova 28, Praha 1

vrátnice222 996 111

rOKOKO

vÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 38, Praha 1

vrátnice 224  212 837 

KOMEDIE

Jungmannova 15/1, Praha 1

vrátnice228 224 613 

KONTAKTY


Vedení 

Ředitel
Daniel Přibyl

reditel@m-d-p.cz

222 996 112

Umělecký šéf
Michal Dočekal

umeleckysef@m-d-p.cz

222 996 144

Správní ředitelka
Marie Kolářová

marie.kolarova@m-d-p.cz

222 996 160, 723 036 446

Dramaturgie a režie

Režisér
david drábek

david.drabek@m-d-p.cz

224 212 837

ŠÉFDramaturg
JANA SLOUKOVÁ

jana.sloukova@m-d-p.cz

222 996 146


PR & marketing

Public relations
Lucie Korbeliusová

lucie.korbeliusova@m-d-p.cz

222 996 163,739 053 608

Sociální sítě, tiskoviny
eliška hobzová

eliska.hobzova@m-d-p.cz

222 996 162


Obchod a divácký servis

vedoucí obchodního oddělení
otakar Faifr

otakar.faifr@m-d-p.cz222 996 114, 775 445 318775 445 318

pronájmy, zadaná představení
zuzana vaňková

zuzana.vankova@m-d-p.cz222 996 114, 605 555 235

předplatné, hromadné objednávky
petr Šraier

petr.sraier@m-d-p.cz222 996 114 

Obchodní referent
Slavomíra švejkovská

slavomira.svejkovska@m-d-p.cz222 996 114 

školy, obchodní referent
vilém havránek

vilem.havranek@m-d-p.cz222 996 114 

produkce, ZÁJEZDY a fundraising

produkce, ZÁJEZDY

Aneta Nádvorníková
aneta.nadvornikova@m-d-p.cz222 996 146, 728 178 075

Fundraising, zahraniční spolupráce

JANA BURIANOVÁ
jana.burianova@m-d-p.cz602 617 880 

vzdělávání

divadelní pedagog
Lucie Mecová

lucie.mecova@m-d-p.cz

222 996 146


ČASOPIS

Šéfredaktorka
lenka dombrovská

lenka.dombrovka@m-d-p.cz

228 224 615


EKONOMICKÉ Oddělení 

hlavní účetní
KATEŘINA ŠUBERTOVÁ

katerina.subertova@m-d-p.cz222 996 170

referent hospodářské sprÁvy
Jana arnadová

jana.arnadova@m-d-p.cz222 996 172 

Mzdová a personální agenda
pavlína lukavská

pavlina.lukavska@m-d-p.cz222 996 175 

Výprava

šéf výpravy
adam pitra

adam.pitra@m-d-p.cz

222 996 167krejčovna
eva dušková

krejcovna@m-d-p.cz

222 996 166


TAJEMNICE A PROVOZ DIVADLA abc

Manažer Provozu
zbyněk simčišin

zbynek.simcisin@m-d-p.cz

222 996 132, 603 311 811


TAJEMNICE A PROVOZ DIVADLA rokoko

Manažer Provozu
zbyněk simčišin

zbynek.simcisin@m-d-p.cz

222 996 132, 603 311 811


TAJEMNICE A PROVOZ DIVADLA Komedie

manažer provozu
martina čacká

martina.cacka@m-d-p.cz

228 224 615, 603 226 250

PROGRAMOVÁ kurátorka
Lenka dombrovská

lenka.dombrovska@m-d-p.cz

228 224 615

TECHNIKA, SVĚTLA, ZVUK
ROBERT ŠTĚPÁNEK

robert.stepanek@m-d-p.cz

228 224 615