Kulturní diplomacie

Jedním z důležitých akcentů v činnosti Městských divadel pražských je mezinárodní spolupráce realizovaná ve třech základních směrech - networking, reciproční výměny a koprodukce. 

Networking

V roce 2018 se Městská divadla pražská stala členem špičkové networkingové platformy s celoevropským dosahem UTE (Unie evropských divadel).

UTE byla založena v roce 1990 a jedná se o společenství evropských divadel, jehož úkolem je aktivní účast na rozvoji kulturního klimatu Evropy prostřednictvím divadelní tvorby.
V rámci UTE vznikají dlouhodobé projekty v úzké partnerské spolupráci. UTE také podporuje divadelní výměnu a sdílení zkušeností, to vše při respektování individuální osobitosti a kulturních specifik. V současné době jsou členy UTE dvě desítky divadel z celé Evropy a Městská divadla pražská jsou v ní zastoupena jako jediné české divadlo.

Od roku 2019 jsou Městská divadla pražská také členem Asociace profesionálních divadel České republiky. Tato organizace sdružuje tři desítky zaměstnavatelů v oblasti profesionálních divadel veřejné služby. 

UTE

Reciproční výměny

Městská divadla pražská usilují o kulturní výměnu se zahraničními partnery. Vzájemná výměna se zahraničními divadly - inscenací, ale třeba také umělců a autorů - představuje zdroj inspirace pro divadelní profesionály i širokou veřejnost. Reciproční aktivity často předznamenávají větší koprodukční projekty.

V současné době spolupracujeme s těmito zahraničními divadly: 

Koprodukce

Koprodukční aktivity představují nejužší formu spolupráce se zahraničními partnery. Prostřednictvím koprodukčních inscenací mohou Městská divadla pražská aspirovat na produkční i umělecké výsledky, jakých samostatně dosáhnou jen obtížně.

První koprodukční projekt Městských divadel pražských Stručné dějiny hnutí byl zahájen v lednu 2018 ve spolupráci s Činohrou Státního divadla ve Stuttgartu a Činohrou Státního divadla v Norimberku a měl svou pražskou premiéru v březnu 2019. Další koprodukční projekty Švejk/Schwejk s Činohrou Státního divadla Augsburg a Hrdinové kapitalistické práce s Volksbühne Berlin byly uvedeny v roce 2020. Stálým koprodukčním partnerem Městských divadel pražských je soubor současného tance Lenka Vagnerová & Company; výsledkem společné práce jsou inscenace Panoptikum a María de Buenos Aires. V současné době připravují Městská divadla pražská pro sezonu 2022/23 koprodukční inscenace Iokasté společně se Slovenským komorním divadlem Martin v rámci projektu UTE s názvem Katastrofa, s kyjevským souborem Uzahvati audiowalk Rizni / Různí lidé a se souborem Lenka Vagnerová & Company inscenaci k 10. výročí vzniku souboru.

Dotazy a podněty k mezinárodní spolupráci Městských divadel pražských směřujte na Janu Burianovou.
jana.burianova@m-d-p.cz
+ 420 602 617 880

Aktuální koprodukční tituly

Komedie

ANTIGONA

TOMÁŠ JARKOVSKÝ A JAKUB VAŠÍČEK PODLE SOFOKLA
Autorské zpracování antického mýtu vyprávějící o složitostech dospívání v podivné době a ještě podivnější rodině.
Komedie

Iokasté

Lukáš Brutovský
Moderní verze klasického mýtu o toxické maskulinitě od Sofokla po Donalda Trumpa. Střet antiky se současností, mýtu s #metoo.
Komedie

Krajinou slz

Fanny Bašista, Monika ČÁSTKOVÁ, Barbora NECHANICKÁ, Michal Heriban
Čtyři taneční zastavení v jednom večeru. „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas...
ABC

María de Buenos Aires

Ástor Piazzolla, Horacio Ferrer
První české uvedení světově proslulé „tango operity“ na pomezí činohry, opery a tanečního divadla. 
Komedie

Panoptikum

Lenka Vagnerová & Company

Panoptikum je o strachu z cizího a neznámého, o tom, co vše jsme schopni prodat a za jakou cenu, o hranicích a morálních hodnotách stojících na zisku, o zábavě bez zábavy, o osamělosti, ale i o smíchu, odvaze, snech, lidské důstojnosti, kouzelníkovi a reflektorech.

RŮZNÍ LIDÉ

ANNA BILENKA, JURIJ SOLONEC A ROMAN VARYVODA
Audiowalk divadla uzahvati, průkopníků imerzivního žánru na Ukrajině. Texty vzniklé na základě 23 hodin rozhovorů s Ukrajinci, kteří se museli stát hrdiny vlastních životů i v těch nejtemnějších dobách. Dialog mezi těmi, kdo si myslí, že světlo je navždy ztraceno, a těmi, kdo v něj stále věří.
Komedie

Tak tiše až

Slavomír Hořínka, Petr Boháč, Jana Šrámková
Intimní komorní opera o ženě, která se rozhodla, že veřejně vypoví vše, co se jí stalo ve chvíli, kdy se z dítěte proměňovala v dívku.