Kulturní diplomacie

Jedním z důležitých akcentů v činnosti Městských divadel pražských je mezinárodní spolupráce realizovaná ve třech základních směrech - networking, reciproční výměny a koprodukce. 

Networking

V roce 2018 se Městská divadla pražská stala členem špičkové networkingové platformy s celoevropským dosahem UTE (Unie evropských divadel).

UTE byla založena v roce 1990 a jedná se o společenství evropských divadel, jehož úkolem je aktivní účast na rozvoji kulturního klimatu Evropy prostřednictvím divadelní tvorby.
V rámci UTE vznikají dlouhodobé projekty v úzké partnerské spolupráci. UTE také podporuje divadelní výměnu a sdílení zkušeností, to vše při respektování individuální osobitosti a kulturních specifik. V současné době jsou členy UTE dvě desítky divadel z celé Evropy a Městská divadla pražská jsou v ní zastoupena jako jediné české divadlo.

Od roku 2019 jsou Městská divadla pražská také členem Asociace profesionálních divadel České republiky. Tato organizace sdružuje tři desítky zaměstnavatelů v oblasti profesionálních divadel veřejné služby. 

UTE

Reciproční výměny

Městská divadla pražská usilují o kulturní výměnu se zahraničními partnery. Vzájemná výměna se zahraničními divadly - inscenací, ale třeba také umělců a autorů - představuje zdroj inspirace pro divadelní profesionály i širokou veřejnost. Reciproční aktivity často předznamenávají větší koprodukční projekty.

V současné době spolupracujeme s těmito zahraničními divadly: 

Koprodukce

Koprodukční aktivity představují nejužší formu spolupráce se zahraničními partnery. Prostřednictvím koprodukčních inscenací mohou Městská divadla pražská aspirovat na produkční i umělecké výsledky, jakých samostatně dosáhnou jen obtížně.

První koprodukční projekt Městských divadel pražských Stručné dějiny hnutí byl zahájen v lednu 2018 ve spolupráci s Činohrou Státního divadla ve Stuttgartu a Činohrou Státního divadla v Norimberku a měl svou pražskou premiéru v březnu 2019. Další koprodukční projekty Švejk/Schwejk s Činohrou Státního divadla Augsburg a Hrdinové kapitalistické práce s Volksbühne Berlin byly uvedeny v roce 2020. Stálým koprodukčním partnerem Městských divadel pražských je soubor současného tance Lenka Vagnerová & Company; výsledkem společné práce jsou inscenace Než vše začalo...  a Panoptikum. V současné době připravují Městská divadla pražská další koprodukční inscenaci s Lenka Vagnerová & Company s premiérou v sezoně 2021/22 a dále mezinárodní projekt ve spolupráci s UTE s pracovním názvem Katastrofa s premiérou v sezoně 2022/23.

Dotazy a podněty k mezinárodní spolupráci Městských divadel pražských směřujte na Janu Burianovou.
jana.burianova@m-d-p.cz
+ 420 602 617 880

Aktuální koprodukční tituly

Komedie

Panoptikum

Lenka Vagnerová & Company

Panoptikum je o strachu z cizího a neznámého, o tom, co vše jsme schopni prodat a za jakou cenu, o hranicích a morálních hodnotách stojících na zisku, o zábavě bez zábavy, o osamělosti, ale i o smíchu, odvaze, snech, lidské důstojnosti, kouzelníkovi a reflektorech.