Kulturní diplomacie

Jedním z důležitých akcentů v činnosti Městských divadel pražských je mezinárodní spolupráce realizovaná ve třech základních směrech - networking, reciproční výměny a koprodukce. 

Networking

V roce 2018 se Městská divadla pražská stala členem špičkové networkingové platformy s celoevropským dosahem UTE (Unie evropských divadel).

UTE byla založena v roce 1990 a jedná se o společenství evropských divadel, jehož úkolem je aktivní účast na rozvoji kulturního klimatu Evropy prostřednictvím divadelní tvorby.
V rámci UTE vznikají dlouhodobé projekty v úzké partnerské spolupráci. UTE také podporuje divadelní výměnu a sdílení zkušeností, to vše při respektování individuální osobitosti a kulturních specifik. V současné době jsou členy UTE dvě desítky divadel z celé Evropy a Městská divadla pražská jsou v ní zastoupena jako jediné české divadlo.

Od roku 2019 jsou Městská divadla pražská členem Asociace profesionálních divadel České republiky. Tato organizace sdružuje tři desítky zaměstnavatelů v oblasti profesionálních divadel veřejné služby. 

Od roku 2023 jsou Městská divadla pražská také členem Asociace divadelních lektorů, která tvoří centrální kontaktní a informační místo v oblasti práce s publikem.

UTE

Reciproční výměny

Městská divadla pražská usilují o kulturní výměnu se zahraničními partnery. Vzájemná výměna se zahraničními divadly - inscenací, ale třeba také umělců a autorů - představuje zdroj inspirace pro divadelní profesionály i širokou veřejnost. Reciproční aktivity často předznamenávají větší koprodukční projekty.

V současné době spolupracujeme s těmito zahraničními divadly: 

Koprodukce

Koprodukční aktivity představují nejužší formu spolupráce se zahraničními partnery. Prostřednictvím koprodukčních inscenací mohou Městská divadla pražská aspirovat na produkční i umělecké výsledky, jakých samostatně dosáhnou jen obtížně.

První koprodukční projekt Městských divadel pražských Stručné dějiny hnutí byl zahájen v lednu 2018 ve spolupráci s Činohrou Státního divadla ve Stuttgartu a Činohrou Státního divadla v Norimberku a měl svou pražskou premiéru v březnu 2019. 

Další koprodukční projekty:
Panoptikum s Lenka Vagnerová & Company, 2019
Švejk/Schwejk s Činohrou Státního divadla Augsburg, 2020
Hrdinové kapitalistické práce s Volksbühne Berlin v rámci mezinárodního projektu POSTWEST, 2020
María de Buenos Aires s Lenka Vagnerová & Company, 2021
Iokasté se Slovenským komorním divadlem Martin v rámci projektu Unie evropských divadel Catastrophe, 2022
Rizni / Různí lidé se souborem Uzahvati z Kyjeva, 2022
Antigona s Divadlem Drak, 2022
Tak tiše až se Spitfire Company a Orchestrem Berg, 2022
Riders s Lenka Vagnerová & Company, 2022
Míroví vyjednavači s kosovským divadlem Qendra Multimedia, 2023
Ježíš je na Tinderu s Teatro de La Abadía z Madridu, 2024
Mystical Self s Lenka Vagnerová & Company, 2021

Každoročně také Městská divadla pražská pořádají ve spolupráci s Institutem Cervantes v Praze komponovaný večer La Batalla - Souboj dramatiků, který propaguje současné španělské a katalánské divadlo a drama. O programu minulého ročníku se dozvíte ZDE: 2023

Dotazy a podněty k mezinárodní spolupráci Městských divadel pražských směřujte na Janu Burianovou.

Aktuální koprodukční tituly

Komedie

Antigona

TOMÁŠ JARKOVSKÝ A JAKUB VAŠÍČEK PODLE SOFOKLA
Autorské zpracování antického mýtu vyprávějící o složitostech dospívání v podivné době a ještě podivnější rodině.
Komedie

Krajinou slz

Fanny Bašista, Monika ČÁSTKOVÁ, Barbora NECHANICKÁ, Michal Heriban
Čtyři taneční zastavení v jednom večeru. „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas...
Komedie

Mystical Self

Edivaldo Ernesto
Taneční inscenace zve k prozkoumání hlubin našeho vnitřního světa, k přijetí jeho tajemství a hledání útěchy, zatímco stíny tančí a šepot se ozývá.
Komedie

Panoptikum

Lenka Vagnerová & Company

Panoptikum je o strachu z cizího a neznámého, o tom, co vše jsme schopni prodat a za jakou cenu, o hranicích a morálních hodnotách stojících na zisku, o zábavě bez zábavy, o osamělosti, ale i o smíchu, odvaze, snech, lidské důstojnosti, kouzelníkovi a reflektorech.

Komedie

Riders

Lenka Vagnerová
Když se věci vymknou kontrole, hledáme cestu k nápravě. Inscenaci o toleranci, slabosti a síle, pochybnostech a respektu, touze po ovládání i destrukci připravil soubor tanečního divadla Lenka Vagnerová & Company ke svému desetiletému výročí.