Kulturní diplomacie

Jedním z důležitých akcentů v činnosti Městských divadel pražských je mezinárodní spolupráce realizovaná ve třech základních směrech - networking, reciproční výměny a koprodukce. 

Networking

V roce 2018 se Městská divadla pražská stala členem špičkové networkingové platformy s celoevropským dosahem UTE (Unie evropských divadel).

UTE byla založena v roce 1990 a jedná se o společenství evropských divadel, jehož úkolem je aktivní účast na rozvoji kulturního klimatu Evropy prostřednictvím divadelní tvorby.
V rámci UTE vznikají dlouhodobé projekty v úzké partnerské spolupráci. UTE také podporuje divadelní výměnu a sdílení zkušeností, to vše při respektování individuální osobitosti a kulturních specifik. V současné době jsou členy UTE dvě desítky divadel z celé Evropy a Městská divadla pražská jsou v ní zastoupena jako jediné české divadlo.

UTE

Podporujeme také festivaly, které prezentují zahraniční divadelní kulturu v Praze, mj. Pražský divadelní festival německého jazyka a festival francouzského divadla Sněz tu žábu.

Reciproční výměny

Městská divadla pražská usilují o kulturní výměnu se zahraničními partnery. Vzájemná výměna se zahraničními divadly - inscenací, ale třeba také umělců a autorů - představuje zdroj inspirace pro divadelní profesionály i širokou veřejnost. Reciproční aktivity často předznamenávají větší koprodukční projekty.

V současné době spolupracujeme s těmito zahraničními divadly: 

Koprodukce

Koprodukční aktivity představují nejužší formu spolupráce se zahraničními partnery.
Prostřednictvím koprodukčních inscenací mohou Městská divadla pražská aspirovat na produkční i umělecké výsledky, jakých samostatně dosáhnou jen obtížně.

První koprodukční projekt byl zahájen v lednu 2018 ve spolupráci s Činohrou Státního divadla ve Stuttgartu a Činohrou Státního divadla v Norimberku.

Další koprodukční projekt s Theater Augsburg připravují Městská divadla pražská na sezonu 2019/20. 

Dotazy a podněty k mezinárodní spolupráci Městských divadel pražských směřujte na Janu Burianovou.
jana.burianova@m-d-p.cz
+ 420 602 617 880

Aktuální koprodukční tituly

Komedie
Švejk
Jaroslav Hašek, Bertolt Brecht, Petra Hůlová
Antihrdina, anarchista. Nejvější blbec světové literatury.