REZIDENČNÍ SOUBORY


Městská divadla pražská vítají spolupráci s partnery z nezávislé kulturní scény. Chceme přispívat k symbióze mezi zřizovanými kulturními organizacemi a nezřizovanými subjekty. Tuto spolupráci realizujeme u jednotlivých akcí formou spolupořádání a v případě dlouhodobějšího projektu společnou koprodukcí. V divadlech Komedie a Rokoko poskytují Městská divadla pražská zázemí dvěma rezidenčním souborům, které představujeme níže.

Lenka Vagnerová & Company

Taneční divadlo Lenka Vagnerová & Company bylo založeno v roce 2012 choreografkou a režisérkou Lenkou Vagnerovou. Soubor každoročně vytváří nové progresivní autorské inscenace, které v sobě nesou prvky tanečního, fyzického, loutkového i činoherního divadla. Svojí aktivitou se podílí na systematickém rozvoji žánru tanečního divadla na domácích i světových scénách. Stálým rezidentním souborem Městských divadel pražských v divadle Komedie je Lenka Vagnerová & Company od roku 2018.

www.lenka-vagnerova.cz

Repertoár Lenky Vagnerové & Company

JEDL

JEDL se profiluje jako autorské, alternativní a nezávislé divadlo. Určující je pro něj spolupráce tvůrců a performerů z různých oblastí umění (divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění). Výsledné scénické tvary v sobě spojují různé umělecké druhy a žánry a vytvářejí originální a osobitý kontext v rámci současného českého divadla. Základem tvorby JEDLu je dlouhodobá spolupráce Jana Nebeského, Lucie Trmíkové a Davida Prachaře. Činnost spolku byla zahájena v roce 2011, stálým rezidentním souborem Městských divadel pražských v divadle Rokoko je JEDL od roku 2023.

www.divadlojedl.cz

Repertoár JEDLu