Kristina
Žantovská

Dramaturgyně
Kristina Žantovská
V Městských divadlech pražských od roku 2019.

Vystudovala obor dramaturgie na divadelní fakultě pražské Akademie múzických umění.
V polovině 90. let  spoluzakládala České centrum v New Yorku a přispívala z USA rozhovory s významnými osobnostmi do týdeníku Respekt.
Jako publicistka spolupracovala i nadále s různými periodiky a médii, v současné době především s Lidovými novinami.
Jako dramaturg působila v několika pražských divadlech (Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Na zábradlí a Divadlo na Vinohradech). Zkušenost udělala i s televizí, kde pracovala v developmentu nových formátů.
Dlouhodobě působila v Českém rozhlase (od r. 2000) v různých publicisticko-dramaturgických pozicích, jako vedoucí redakce Mozaiky, kulturně-publicistického bloku na stanici Vltava, nebo jako šéf dramaturg Centra výroby.

ZA 87,30 KČ NA HODINU NEPŘEMÝŠLÍM!

Podle Saši Uhlové

HRDINOVÉ KAPITALISTICKÉ PRÁCE