Scénické krajiny

Scénické krajiny

Vernisáž výstavy obrazů Jitky Mikoláškové a soch a objektů Sáry Svobodové.

Malířka Jitka Mikolášková a sochařka Sára Svobodová vystaví v divadle Komedie tvorbu, která se vyznačuje realistickým zobrazováním přírody – flóry i fauny –, jež je ovšem často narušována netradiční, výraznou barevností a dramatičností. Nejedná se o provokaci, ale dodávání dalších významů – Jitka ve svých krajinomalbách vytváří světelné aury, opary, které vypadají snově, mají však i silně znepokojující – až environmentální – akcenty. Sochy Sáry nepostrádají hravost a humor a také víceznačnost, interpretační pole je zde rozlehlé. V Komedii tentokrát potkáte výtvarná díla, která jsou humorná, groteskní, niterná a tragická.

Lenka Dombrovská, programová kurátorka divadla Komedie

Jitka Mikolášková (* 1995) je absolventka ateliéru Malířství IV (u Martina Mainera a Marka Meduny) na Akademii výtvarných umění v Praze. Její práce zahrnuje převážně krajinomalbu s důrazem na atmosféru prostředí, scéničnost, včetně figurativních výjevů, což má znázorňovat aktivní účastníky děje, již stojí v kontrastu k okolnímu pasivnímu prostředí. Ve své tvorbě se vrací ve vzpomínkách do dětství na chalupu a její okolí, kde pozorovala nejrůznější světelné jevy neznámého charakteru. Zajímá ji dualita mezi světlem a temnotou, což interpretuje jako duchovní obraz krajiny a jako paradoxní sepětí strachu a naděje.

Sára Svobodová (* 1996) absolvovala sochařství v ateliéru Lukáše Rittsteina na Akademii výtvarných umění v Praze. Vystudovala SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově – obor kamenosochařství, kde od roku 2015 vystavuje na Vánočních slavnostech svůj debut sochu medvěda. Její předešlá studia na AVU se ubírala k restaurování kamene, ale časem změnila obor na moderní sochařství. Ve své aktuální sochařské tvorbě se Sára zajímá o zvířecí tématiku, dále o podobnosti mezi zvířetem a člověkem – ať už tělesné či povahové.

Fotogalerie

Scénické krajiny
Scénické krajiny

Obsazení

Tvůrčí tým

Scénické krajiny
Scénické krajiny

A co dál...

ABC

Hamlet

William Shakespeare
Tragédie myšlení a činu, kde si lež hraje na pravdu, zrádci na přátele a vrah na dobrého vládce.
22.5. 19.00 ABC
Od 180 Kč do 350 Kč

11.6. 19.00 ABC
Od 180 Kč do 350 Kč
ABC

Revizor

Nikolaj Vasiljevič Gogol
Taky vám slova audit a finanční kontrola zrychlují tep? A co třeba revize? A Revizor? Ten náš – REVIZOR ON ICE! – vám polechtá bránice. A možná opotí pleš. Nebo posune tupé?
2.6. 19.00 ABC
Od 180 Kč do 350 Kč
ABC

Zítra swing bude zníti všude

Martin Vačkář , Ondřej Havelka
Hudební komedie z poválečné swingující Prahy s orchestrem Melody Makers.
23.4. 19.00 ABC
Od 200 Kč do 490 Kč

6.5. 19.00 ABC
Od 200 Kč do 490 Kč

31.5. 19.00 ABC
Od 200 Kč do 490 Kč