Janáček - Ištvan: STRING QUARTETS

Janáček - Ištvan: STRING QUARTETS

Taneční večer, jenž v sobě propojuje několik uměleckých reflexí, konceptů a dějinných okolností, balancuje na „strunách“ času a hledá vazby a souvislosti mezi dílem, autorem a jejich působením na diváka.
Tanečně-divadelní inscenace
Inspirace třemi literárními díly autorů – Tolstoj / Z. Janáčková / Neruda – na pozadí tří smyčcových kvartetů skladatelů – Janáček / Ištvan – v současném jevištním zpracování choreografů Martina Dvořáka a Isiry Makuloluwe. Taneční večer, jenž v sobě propojuje několik uměleckých reflexí, konceptů a dějinných okolností, balancuje na „strunách“ času a hledá vazby a souvislosti mezi dílem, autorem a jejich působením na diváka.
Námět: L. N. Tolstoj, Z. Janáčková, J. Neruda
Hudba: Leoš Janáček (I. smyčcový kvartet – Kreutzerova sonáta + II. smyčcový kvartet – Listy důvěrné) a Miloslav Ištvan (smyčcový kvartet – 1951)
Režie a choreografie: Martin Dvořák a Isira Makuloluwe
Kostýmy a scéna: Jindra Rychlá a Martin Dvořák
Světelný design: Martin Dvořák, Isira Makuloluwe a Roman Jajčík
Interpretace živé hudby: Miloslav Ištvan Quartet
Účinkují: Irene Bauer, Martin Dvořák, Alena Pajasová, Mirka Prokešová a Robin Sobek
Produkce: ProART o.s. (Jana Stanulová a Karolína Bulínová)

Celý příběh započal v roce 1889, kdy na popud Beethovenovy skladby pro housle a klavír (z roku 1803) napsal Tolstoj sexuální novelu se stejným názvem – Kreutzerova sonáta. Inspirován tímto skandálním textem dokončil Janáček o 34 let později svůj první smyčcový kvartet také pod stejným názvem. Tato tři díla jsme spojili v jeden jevištní celek v roce 2011 pod titulem Beethoven-Tolstoj-Janáček: Kreutzer Sonata.
Projektem String Quartets se nyní vracíme k Leoši Janáčkovi a k jeho prvnímu i druhému smyčcovému kvartetu – Listům důvěrným, jež vznikly v roce 1928, v roce skladatelova úmrtí. Ve smyslu tématické návaznosti otevírá celý večer první kvartet – Kreutzerova sonáta, který je však rozvinut o druhé Janáčkovo dílo věnované jeho životní múze Kamile Stösslové. Stavebním kamenem a inspiračním zdrojem této části se však nestává pouze Janáčkův vášnivý vztah k provdané ženě, ale také bolestné vzpomínky jeho ženy Zdenky, sepsané Marií Trkanovou počátkem 30. let minulého století. Tento citový rozpor několika osob je tvůrčí silou pro vznik Dvořákovy choreografické práce pro čtyři tanečníky, jež nemá být ani čistě narativním ani pouze abstraktním pohybovým kusem.
Večer uzavírá kvartet moderního skladatele Miloslava Ištvana, který se narodil v roce Janáčkovy smrti a může být vnímán za jednoho z jeho pomyslných pokračovatelů. Právě Miloslav Ištvan Quartet je hudebním tělesem, které celý večer hudebně doprovází a bezpochyby spoluvytváří. Tvůrcem třetí části je choreograf Isira Makuloluwe ze Srí Lanky, který k těmto neznámým českým hudebním kořenům hledal novou cestu. Tou se mu stala povídka národního klasika Jana Nerudy z roku 1876 – U tří lilií. Tu Makuloluwe přetváří v čistý pohybový abstraktní tvar, kde jsou však emoce interpretů zásadním sdělovacím prostředkem.
„Všechna literární, hudební i choreografická díla tohoto večera vznikala v odlišných časových obdobích a za jiných okolností. Naší snahou je najít mezi nimi prvky, které je spojují. Publikum tedy nesleduje ani lineární jevištní příběh s jasným začátkem a koncem, ani tři na sobě nezávislá díla. Je čistě na fantazii diváka, které obrazy a vzájemné souvislosti v našem večeru odkryje. Pouze jedno je zřejmé, že tyto vazby tu existují stejně jako struny houslí, violy a cella. Ty struny k sobě pomyslně poutají emoce, myšlenky a energie lidí žijících a tvořících v odlišných dobách. Uzavírají je do imaginárního kruhu ‚pomíjivé‛ umělecké tvorby, ze kterého je může teprve čas proměnit v relativní pozemskou věčnost a ‚trvalý‛ umělecký odkaz pro nás i naše pokolení.“ MD

Fotografie

Janáček - Ištvan: STRING QUARTETS
Janáček - Ištvan: STRING QUARTETS
Janáček - Ištvan: STRING QUARTETS
Janáček - Ištvan: STRING QUARTETS
Janáček - Ištvan: STRING QUARTETS
Janáček - Ištvan: STRING QUARTETS
A co dál...
Komedie
Než vše začalo...
Lionel Ménard, Lenka Vagnerová
Palubní deník devítiměsíční plavby.
11.5. 19.30 KOM Zrušeno

17.6. 19.30 KOM Vyprodáno
Rokoko
Premiéra mládí
Christian Giudicelli
Bláznivá komedie o dvou mimořádných ženách a jednom velkém dobrodružství.
 
9.5. 19.00 RKK

17.6. 19.00 RKK
Rokoko
Hra o lásce a vztazích, které všichni prožíváme teď a tady.
26.4. 19.00 RKK

2.5. 19.00 RKK

23.5. 19.00 RKK