historie městských divadel pražských

Městská divadla pražská jsou jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí v Praze. Od jejich založení v roce 1950 působil zdejší herecký soubor na několika scénách v okolí Václavského náměstí. Místa se v průběhu času měnila, duch divadel ale zůstal stejný.

Slavným obdobím v historii Městských divadel pražských byla hned na samém počátku éra legendárního ředitele Oty Ornesta (1950 – 1972). Pod jeho vedením měla divadla jeden z nejlepších hereckých souborů v zemi. V divadelní šatně se potkávali například Rudolf Hrušínský, Lubomír Lipský, Václav Voska, Dana Medřická, Jaroslava Adamová, Jiřina Bohdalová a mnoho dalších. Uváděl se zde klasický repertoár a drama z okruhu moderní západní dramatiky. Své místo v programu měly i komediální tituly a původní česká tvorba. Zásluhou Oty Ornesta a jeho dalších kolegů, mj. Alfréda Radoka, Miroslava Macháčka, Václava Hudečka či Ladislava Vymětala, disponovala Městská divadla pražská kvalitním hereckým souborem, který po několik desetiletí určoval podobu českého herectví.

 Městská divadla pražská fungovala jako jednosouborové divadlo až do sametové revoluce, poté došlo k uměleckému osamostatnění jednotlivých scén. K opětovnému umělecko-provoznímu propojení divadel došlo v roce 2006 pod vedením Ondřeje Zajíce a Petra Svojtky.

Sezonou 2018/2019 začíná nová etapa Městských divadel pražských: do vedení nastupuje Daniel Přibyl spolu s Michalem Dočekalem jako uměleckým šéfem a jejich společným cílem je přeměnit Městská divadla pražská na respektovanou kulturní instituci hrající aktivní roli ve vývoji nejen českého a evropského divadla, ale společnosti vůbec.