Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky - „Sestava reproboxů a zesilovačů pro divadlo Komedie“


Výzvu si stáhněte ZDE, průvodní dopis ZDE


Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Sestava reproboxů a zesilovačů pro divadlo Komedie“. Bližší specifikace v příloze této Výzvy „Příloha č. 1. Cenová nabídka a Specifikace“. Zadavatel zasílá v příloze výzvu k jednání podepsanou osobou oprávněnou za zadavatele jednat.

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 4. 9. 2019, sraz účastníků bude v 14:00 hodin na vrátnici divadla Komedie.

Lhůta pro podání nabídky končí 11. 4. 2019 v 10:00 hodin.

Nabídku dodavatel může doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky. Kontaktní údaje pro odevzdání nabídky jsou následující: barbara.janu@m-d-p.cz

Další přílohy:
Příloha 1 ZDE
Příloha 2 ZDE
Příloha 3 ZDE