VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADAVATEL: MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ 

Sídlem: V Jámě 1, 110 00 Praha 1 
Zastoupený: MgA. Danielem Přibylem, ředitelem 
IČ: 00 06 42 97 
Kontaktní osoba: Barbara Jaabouk Janů 
Telefon: +420 721 981 410 
E-mail: barbara.janu@m-d-p.cz

Oprava hlediště a výměna koberce v divadle Komedie:

 • Výzva ZDE
 • Cenová nabídka ZDE
 • Specifikace_plány ZDE
 • Specifikace_popis ZDE
 • Čestné prohlášení ZDE
 • Návrh smlouvy ZDE

Výměna sedaček v divadle Komedie:

 • Výzva ZDE
 • Cenová nabídka ZDE
 • Specifikace_plány ZDE
 • Specifikace_popis ZDE
 • Čestné prohlášení ZDE