VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADAVATEL: MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ 

Sídlem: V Jámě 1, 110 00 Praha 1 
Zastoupený: MgA. Danielem Přibylem, ředitelem 
IČ: 00 06 42 97 
Kontaktní osoba: Barbara Jaabouk Janů 
Telefon: +420 721 981 410 
E-mail: barbara.janu@m-d-p.cz