JEDL SE STĚHUJE DO ROKOKA

JEDL SE STĚHUJE DO ROKOKA

Autorské uskupení herecké dvojice Lucie Trmíkové a Davida Prachaře a režiséra Jana Nebeského se stává rezidenčním souborem Městských divadel pražských a poprvé se představí divákům v nových prostorách v září tohoto roku.

Divadelní sezónu 2023/ 24 tak odstartuje tento respektovaný spolek již jako stálý host Městských divadel pražských. „JEDLu bude letos dvanáct let. Jsem moc ráda, že se od nové sezóny zabydlí pod střechou Městských divadel pražských. Jejich přístupu k tvůrčí práci si moc vážím a těším se na společný dialog, který budeme kolem divadla vést. Vnímám ze strany vedení MDP výrazné pochopení pro tvůrce z nezávislého sektoru, to je výjimečné. A těším se na divadelní sál, který je velmi specifický, dalo by se říct i v něčem bizarní, láká mě to. Hostovala jsem tu před velmi dávnou dobou, těsně po revoluci,“ říká zakladatelka a herečka spolku JEDL Lucie Trmíková.

Příchod spolku JEDL do Rokoka uvítal i umělecký šéf Městských divadel pražských, režisér Michal Dočekal: „Já mám samozřejmě velkou radost, že se Jedl stane rezidenčním souborem Městských divadel pražských zejména kvůli vysoké kvalitě jejich představení, ale i proto, že s Lucií Trmíkovou a Janem Nebeským mne pojí dávné profesní i lidské přátelství. S Lucií jsme společně začínali ve Spolku Kašpar a s Janem (a Lucií:-) jsme společně strávili osm -pro mne zásadních- let v divadle Komedie.“

Spolek JEDL patří mezi nezávislé autorské profesionální soubory. Je pro něj zásadní spolupráce tvůrců a performerů z různých oblastí umění jako je divadlo, tanec, hudba a výtvarné umění. Výsledné scénické tvary tak v sobě spojují prvky různých žánrů a vytvářejí zcela originální a osobitý kontext v rámci současného českého divadla. V letošním roce uvedl úspěšnou inscenaci Ženy, držte huby! o nenapravitelné ženě Růženě Vackové, kterou také 18. září zahájí své působení v Rokoku.

Prodej vstupenek na zářijové termíny byl spuštěn 15. května v centrální pokladně Městských divadel pražských nebo online na webu MDP.