MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ PRO UKRAJINU

Městská divadla pražská nezůstávají stranou v pomoci Ukrajině v boji proti ruské válečné agresi. Od spontánních akcí z období začátku války, které měly za cíl vyjádřit okamžitou podporu Ukrajině a shromáždit finanční i materiální pomoc, jsme přešli k dlouhodobým koncepčním aktivitám. Zaměřujeme se v nich především na podporu ukrajinských umělců a studentů uměleckých oborů v České republice i na Ukrajině. Všechny dlouhodobé aktivity Městských divadel pražských pro Ukrajinu jsou koncipovány tak, aby po konci války spolupráce s umělci a partnerskými organizacemi pokračovala obnovou ukrajinské kulturní sféry.

Na této stránce shrnujeme aktivity Městských divadel pražských pro Ukrajinu a vyzýváme všechny, kteří nejsou lhostejní k válce a jejím důsledkům, připojte se k nám.

Koordinátorka všech aktivit Městských divadel pražských pro Ukrajinu, Anna Turlo, je k dispozici na emailu anna.turlo@m-d-p.cz nebo telefonu 720 461 034 v anglickém a ukrajinském jazyce.

 

LIVIN' FOR TODAY

 

PROGRAM IMAGINE UA

Městská divadla pražská chtějí prostřednictvím této výzvy nabídnout ukrajinským umělcům, pobývajícím nyní v Česku kvůli válce, možnost pokračovat v přerušené umělecké práci. Výzva je určena také ukrajinským studentům se školními projekty.

Jak postupovat?

1. Ukrajinské nebo ukrajinsko-české umělecké týmy zašlou Městským divadlům pražským stručný (kontaktní email anna.turlo@m-d-p.cz) popis projektu včetně technické i finanční náročnosti.

2. Předložené projekty prostudujeme, s tvůrci se osobně sejdeme nebo spojíme online a společně prodiskutujeme produkční, uměleckou, propagační, technickou a finanční podporu. Ukrajinským studentům kromě podpory jejich školních projektů nabízíme také možnost studijních stáží a dalších náhradních forem studia uměleckých oborů.

3. Pokud nemáte zformulovaný umělecký projekt, zašlete nám profesní životopis. Zkusíme vás propojit s jinými uměleckými týmy nebo umělci z dalších oborů

Co nabízíme?

Spolupráci s vývojem projektu a jeho personálním zajištěním, sestavení základního rozpočtu, pomoc při hledání dalších zdrojů financování. Dále nabízíme prostory pro zkoušení i realizaci projektu, produkční zázemí, technické zabezpečení nebo například mediální podporu. Projekty studentů a tvůrců do třiceti let rádi zařadíme do programu našeho festivalu Nová Komedie.

 

SOMEDAY YOU'LL JOIN US

 

OTEVŘENÁ VÝZVA PRO UKRAJINSKÉ DRAMATIKY

Městská divadla pražská nabízejí také finanční stipendia ukrajinským dramatikům, a to zejména těm, kteří zůstávají na Ukrajině.

Jak postupovat?

Své náměty budoucích divadelních textů spolu s životopisem pošlete v českém, anglickém nebo ukrajinském jazyce naší koordinátorce aktivit pro Ukrajinu Anně Turlo: anna.turlo@m-d-p.cz.

Co nabízíme?

Především okamžitou finanční podporu autorům formou stipendia. Dále dramaturgické konzultace při vzniku textu a následně jeho divadelní realizaci v rámci činnosti Městských divadel pražských formou scénického čtení nebo řádné inscenace.

 

LIVIN' LIFE IN PEACE