Jarní číslo Moderního divadla právě vyšlo!

Jarní číslo Moderního divadla právě vyšlo!

Vyšlo nové číslo Moderního divadla, které vám opět přináší třicet stran nabitých čtením nejen o našich jarních premiérách.

Časopis tentokrát otevírá úvodník šéfredaktorky Lenky Dombrovské, která v něm představuje letošní ročník festivalu Nová komedie chystaný na začátek dubna. Mottem je Identita-Revoluce-Identita-Revoluce-Identi- a tvůrci jej ve svých inscenacích bezezbytku naplňují. Mezi letošními hosty nechybí soubory ze Slovenska, Polska, Německa i maďarsko-rumunské Kluže, které představí moderní adaptace klasiky, stejně jako původní hry nebo dramatizace známých románů. Jednomu z nich, S večerem přichází tíseň, se podrobněji věnuje bohemista Dominik Melichar v Literárním kontextu.

I v jarním čísle pokračujeme v seriálu rozhovorů s hudebními skladateli. Tentokrát šéfredaktorka Lenka Dombrovská vyzpovídala Ondru Mikulu vystupujícího pod pseudonymem Aid Kid, který je podepsán mimo jiné pod hudbou inscenace Já, Johan*a. Druhý rozhovor čísla je s Lucií Trmíkovou. Divadelní publicistka Veronika Boušová se jí vyptala na její novou hru Casanova, jejíž premiéra se chystá 26. března v Rokoku.

V polovině března připravujeme v Rokoku premiéru Souseda, takže v časopise najdete rozsáhlý portrét jeho autora Daniela Kehlmanna. Článek připravil germanista Richard Guniš, který působí jako vedoucí zahraničních knihoven Moravské zemské knihovny v Brně. Sousedovi se věnuje i Filmový kontext, v němž filmová historička Stanislava Přádná rozebírá stejnojmenný film z roku 2017, který je doslova „napájený Berlínem“.

I v Psychologickém kontextu se vztahujeme k jarním premiérám. Psycholožka Romana Mazalová se v něm zamýšlí nad románem Aldouse Huxleyho Krásný nový svět (česky vychází jako Konec civilizace), respektive nad světem, do nějž je příběh zasazen. Právě dramatizace tohoto románu vstoupí na jeviště Komedie 23. března. S touto premiérou souvisí i Esej, protože šéfredaktor on-line deníku Alarm Jan Bělíček v ní pouvažoval nad fenoménem science fiction a dystopií.

V dubnu uvedeme premiéru koprodukčního projektu Ježíš je na Tinderu kontroverzního současného autora Rodriga Garcíy. Jeho portrét z pera teatroložky Martiny Peckové Černé vám přinášíme v Zahraničním kontextu.

Samozřejmě nechybí ani další pravidelné rubriky. V rámci Archivu připravila archivářka MDP Justina Bargel Kašparová portrét kostýmní návrhářky a scénografky Ester Krumbachové, na jejíž profesní růst měly velký vliv zejména inscenace MDP, na kterých se podílela. Novinář Filip Titlbach napsal Komentář k aktuální situaci ve slovenské kultuře – do čela rezortu totiž byla postavena kontroverzní politička Martina Šimkovičová. V časopise také představujeme poezii Ladislava Zářeckého a zveme vás na novou výstavu Scénické krajiny, jejíž vernisáž se chystá na začátku dubna.